wamp vn seo web

Phng xng h?i ???t - Acrylic 6B

Gởi trang này cho bạn bè   In trang này   facebook
Phng xng h?i ???t - Acrylic 6B

Phng xng h?i ??t - Acrylic

- Pho?ng la?m b??ng nh??a Acrylic

- S? l???ng gh?, Ki?ch th???c m?u ma? ?a da?ng

 

Th? tch phngxng h?i khng ???c v??t qu th? tchdo nh s?n xu?t gi?i h?n

??ng th?i phng xng h?i ph?i ??m b?o ?? kn v cch nhi?t ?? trnh t?n th?tnhi?t ??. Sn phng xng h?i b?ng v?t li?u khng tr?n tr??t & c l? thot n??c sn

C?a phng xng h?i ph?i thi?t k? sao cho c?a ch? c?n m?t l?c ??y nh? l c th? m? ra ???c.

Kch th??c, v?t li?uv ki?u dng do khch hng t? ch?n, nh?ng ph?i ph h?p v?i cng su?t my do nh s?n xu?t gi?i h?n.

D?ng phng xy thch h?p cho m?i nhu c?u t? gia ?nh??n d?ch v? xng h?i massage, Spa...