wamp vn seo web

My xng h?i n???c - Amazon

Gởi trang này cho bạn bè   In trang này   facebook
My xng h?i n???c - Amazon

My xng ??t Steam bath - Hi?u Amazon

Tiu ch?n cng ngh? My? - S?n xu?t l?p rp t?i Trung Qu?c

 

Model

Power

(KW)

Voltage

(V)

Current

(A)

Volume

(m3)

Wire

(mm2)

Size LxWxH (mm)

AR 4C

4.0

220

18.2

1 2

4.0

395x153x313

AR 6C

6.0

220

27.3

3 5

5.5

AR 9C

9.0

380

13.6

5 7

3.0

445X182X313

AR 10.5C

10.5

380

16.0

6 8

4.0

AR 12.0C

12

380

15.9

8 10

5.0

500x200x380

AR 15.0C

15

380

22.7

9 12

5.0